Phấn phủ Gongjinhyang Mi Velvet Powder Pact SPF30, PA++
Phấn phủ trang điểm Gongjinhyang Mi Two Way Pact SPF30, PA++
Phấn phủ trang điểm Gongjinhyang Mi Two Way Pact SPF30, PA++
Phấn phủ Whoo Gongjinhyang Mi Powder Pact SPF30, PA++
Phấn phủ Whoo Gongjinhyang Mi Powder Pact SPF30, PA++
Phấn phủ bắt sáng dạng bột Gongjinhyang Mi Jewerly Powder SPF35, PA++
Phấn phủ bắt sáng dạng bột Gongjinhyang Mi Jewerly Powder SPF35, PA++
Kem phấn dạng nén Mi Skin Cover Pact SPF35/PA++
Kem phấn dạng nén Mi Skin Cover Pact SPF35/PA++